Knjižnična informacijska znanja
(KIZ)

 

Tukaj lahko otroci vseh starosti spoznavajo knjige, knjižnico in delo ter urejenost knjižnice.