Glasbena vzgoja 6
(GVZ6)

 
 Ta predmet zahteva ključ za vpis
 
 

...Učenci 6. razreda se bodo srečali z inštrumenti, osnovami glasbene teorije in pomembnimi glasbenimi oblikami.

Ta predmet zahteva ključ za vpis