• Pri državljanski in domovinski vzgoji ter etiki v 8.razredu obravnavamo poglavja, vezana na teme: generacije in kulture, vere in verovanja, krščanstvo, urejanja skupnih zadev - vprašanja demokracije, družba prihodnosti. ključnega pomena je poglavje poklic in delo, v sklopu katerega učenci spoznajo različne poklice, imajo se možnost testirati po programi Kam in kako.